"Kami adalah lembaga penyiaran yang memanifestasikan keindahan Islam, dikemas melalui program siar yang mudah dipahami dan lugas, dengan jangkauan hingga pelosok desa."