radio emdi

RADIOEMDI.NET 93.0 FM

merupakan lembaga penyiaran yang memanifestasikan keindahan ISLAM dan senantiasa berusaha menjadi pengingat dan penambah pemahaman akan syariat islam melalui program siaran yang dikemas secara profesional , mudah dicerna dan lugas.